ابر سلامت
سامانه بهداشت و درمان
اخبار و اطلاعیه‌ها
شنبه، 21 مرداد 96
تمامی دانشجویان جدید الورود در تمامی مقاطع باید در طرح پایش سلامت شرکت کنند. ادامه
چهارشنبه، 15 شهریور 96
اجرای طرح پایش سلامت جسمانی ورودی های 96 در تمامی مقاطع ادامه